Mesthandel

Mesthandel

Berkhof BV verhandelt en transporteert alle soorten drijfmest. Heeft u mest teveel of kunt u juist mest gebruiken? Wij helpen u graag. Onze afnemers zijn akkerbouwers, veehouders met plaatsingsruimte en biovergistingsinstallaties. Graag komen wij in contact met afnemers van drijfmest. Ook willen wij graag participeren in het realiseren van mestopslagen.

Wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor de afvoer van andere rest- en afvalstoffen? Zo zijn wij gespecialiseerd in de afvoer van spuiwater.

Wilt u meer weten? Neem contact op via 033 277 1480.

189