MVO

Duurzaam ondernemen mede door de CO2 Prestatieladder.

Berkhof BV vindt het belangrijk, dat er naast een efficiënte bedrijfsvoering, aandacht is voor het milieu en onze leefomgeving, om zo een leefbare wereld achter te laten voor de volgende generaties. Met alle medewerkers streven wij naar een duurzame bedrijfsvoering, met aandacht voor de 3 P’s (People, Planet, Profit). Dit wil zeggen, op een winstgevende manier werken met aandacht voor mens en milieu. 

Wij zijn ons er van bewust, dat de schadelijke emissie van CO2 voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat onze bedrijfsactiviteiten  daar mede voor verantwoordelijk zijn. De daaruit voortvloeiende zorg voor ons milieu hebben er toe geleid dat het energiebeheer van cruciaal belang is geworden voor de duurzame ontwikkeling van beide werkmaatschappijen en onze samenleving als geheel.

Mede door de zorg om ons leefklimaat en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven, is begin 2015 besloten ons te certificeren voor de CO2 -prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Sinds 2016 zijn wij gecertificeerd conform het handboek CO2-prestatieladder 3.0 niveau 3, uitgave juni 2015. 

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren  en samen te werken met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

CO2 besparen doen we samen en het is dan ook van belang dat iedereen zijn/haar bijdrage hieraan levert. Niet alleen in gedrag maar ook ideeën en/of suggesties zijn meer dan welkom. Maak hiervoor gebruik van onze contact-link.

Zie hieronder de resultaten en relevante documenten uit ons portfolio CO2-prestatieladder.

co2-beleidsverklaring

co2-calculator-berkhof-bv-2014

co2-calculator-berkhof-bv-1e-half-jaar-2015

co2-calculator-berkhof-bv-2e-half-jaar-2015

co2-calculator-berkhof-bv-totaal-2015

co2-calculator-berkhof-bv-1e-half-jaar-2016

co2-calculator-berkhof-bv-2e-half-jaar-2016

co2-calculator-berkhof-bv-totaal-2016

Co2-calculator-berkhof-bv-2017-2e-half-jaar-2017

Co2-calculator-berkhof-bv-2017-1e-half-jaar-2017

Co2-calculator-berkhof-bv-totaal-2017

Co2-calculator-berkhof-bv-2018 1e half-jaar

Co2-calculator-berkhof-bv-2018 2e-half-jaar

Co2-calculator-berkhof-bv-totaal-2018

co2-meerdere-jaren

3-a-1-2-emissie-inventaris-rapport

2-b-4-1-managementverklaring-co2-reductiedoelstellingen

co2-reductiedoelstellingen-2020

co2-communicatie-plan

overzicht-deelname-aan-initiatieven

Certificaat CO2 

Contact

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Neem contact met ons op »
218