Mestverwerking?

Mestverwerking

Boeren die teveel mest produceren zijn verantwoordelijk voor de verwerking van hun mestoverschot. Berkhof BV zorgt voor vervoer van mest naar bijvoorbeeld mestverwerker GreenFerm in Apeldoorn. Dit bedrijf richt zich op de verwerking van dierlijke drijfmest uit de intensieve veehouderij. Bij ons is het transport hiervan in vertrouwde handen.

Berkhof BV bemiddelt ook in zogenaamde Vervangende Verwerkings Overeenkomsten (VVO's). Dit is een overeenkomst tussen mestproducenten die meer of juist minder mest verwerken dan wettelijk verlicht is.

Wilt u meer weten? Neem contact op via 033 277 1480.

209